Bankbin
چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۳
bankbin
۲۲ بهمن ۱۳۸۹

وامهای بانک ملی

وام خرید کالاهای بادوام بانک ملی

خرید لوازم منزل (کالای اساسی)

شرایط و مقررات دریافت تسهیلات

ـ افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه نزد شعبه (اولویت با کسانیکه بیش از یک سال سابقه افتتاح حساب دارند)
ـ مبلغ تسهیلات حداکثر ۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰ ریال و بایستی متناسب با درآمد متقاضی باشد .
ـ سن متقاضی حداقل ۱۸ سال تمام باشد .
ـ نوع عقد،فروش اقساطی و مدت بازپرداخت آن حداکثر ۳ سال و به اقساط مساوی ماهیانه (۳۶ قسط) است.
ـ نرخ سود طبق تعرفه بانک در بخش خدمات و بازرگانی می باشد .

مدارک مورد نیاز

۱ـ اصل و کپی شناسنامه متقاضی و ضامنین ( و در صورت داشتن توضیحات ، کپی از صفحه توضیحات)
۲ـ اصل و کپی کارت ملی متقاضی و ضامنین ( متن و ظهر ) .
۳ـ اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم متقاضی (برای متولدین ۱۳۳۸ و بعد از آن) .
۴ـ فیش حقوقی متقاضی با ذکر میزان حقوق ، مستندات شغلی متقاضی .
۵ـ معرفی ضامن/ ضامنین معتبر و مورد قبول بانک.
۶ـ اصل و کپی فیش حقوقی و مستندات شغلی ضامنین .
۷ـ یک قطعه عکس متقاضی .
۸ـ یک برگ فاکتور خرید کالای تولید داخل ( یخچال ـ فریزرـ اجاق گازـ تلویزیون ـ ضبط صوت ـ ویدئو ـ کامپیوتر ـ ماشین لباسشویی ـ فرش ـ مبلمان ـ چرخ خیاطی و …..) بمبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۲۵ ریال
۹ـ سه عدد تمبر مالیاتی ( از بانک تهیه شود) .

تذکرات

۱- هنگام مراجعه به شعبه ارائه اصل کلیه مدارک جهت مطابقت با اصل الزامیست .
۲- اعطای تسهیلات به اشخاصیکه دارای تسهیلات بااقساط سررسید گذشته ومعوق و یا دارای سابقه چک برگشتی می باشند متعذر خواهد بود .

وام ازدواج بانک ملی

قرض الحسنه ازدواج

شرایط و مقررات

- متقاضی مقیم محل بوده و در محدودة شعبه ساکن باشد .
- افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه نزد شعبه ( اولویت با کسانیکه بیش از یک سال سابقه افتتاح حساب فعال دارند )
- مبلغ تسهیلات حداکثر ۰۰۰ر۰۰۰ر۶ ریال، مشروط برآنکه متقاضی قادر به پرداخت اقساط باشد .
- سن متقاضی حداقل ۱۸ سال تمام باشد .
- مدت بازپرداخت آن حداکثر سه سال و به اقساط مساوی ماهیانه (۳۶ قسط ) است .
- نرخ کارمزد طبق تعرفه بانک می باشد .
- متقاضی از بابت قرض الحسنه ازدواج هیچیک از بانک ها بدهی نداشته باشد .
- اعطای قرض الحسنه ازدواج برای تهیه جهیزیه و ازدواج به متقاضیانی که برای بار دوم ازدواج می کنند و یا بیش از یک سال از تاریخ ازدواج آنها گذشته است ،‌مقدور نمی باشد .

مدارک مورد نیاز

۱- دفترچه حساب پس انداز(با مانده مناسب )
۲- اصل و کپی صفحات اول و دوم شناسنامه زوجین ( از هر کدام یک برگ )‌
۳- اصل و کپی صفحات اول تا پنجم سند ازدواج ( از هر کدام یک برگ )
۴- اصل و کپی کارت ملی زوجین و ضامنین
۵- معرفی ضامن یا ضامنین معتبر و مورد قبول بانک
۶-فیش حقوقی و یا اصل و کپی مستندات شغلی ضامنین و همچنین اصل و کپی شناسنامه ضامنین
۷- چهار عدد تمبر مالیاتی ( از بانک تهیه شود )

تذکرات

۱- هنگام مراجعه به شعبه ارائه اصل کلیه مدارک جهت مطابقت با اصل الزامیست .
۲- اعطای تسهیلات به اشخاصیکه دارای تسهیلات بااقساط سررسید گذشته ومعوق و یا دارای سابقه چک برگشتی می باشند متعذر خواهد بود

تسهیلات خرید خودرو و تعویض خودرو فرسوده بانک ملی

تسهیلات خرید خودرو بانک ملی

شرایط و مقررات دریافت تسهیلات

ـ افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه نزد شعبه (اولویت با کسانیکه بیش از یک سال سابقه افتتاح حساب دارند)
ـ مبلغ تسهیلات (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰ ریال) و( ۰۰۰ر۰۰۰ر۷۰)که بایستی متناسب با درآمد متقاضی باشد .
ـ سن متقاضی حداقل ۱۸ سال تمام باشد .
ـ نوع عقد،فروش اقساطی و مدت بازپرداخت آن حداکثر ۵ سال و به اقساط مساوی ماهیانه (۶۰ قسط) است.
ـ نرخ سود طبق تعرفه بانک در بخش خدمات و بازرگانی می باشد .

مدارک مورد نیاز

۱ـ اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه متقاضی و صفحه اول ضامنین
۲ـ اصل و کپی کارت ملی متقاضی و ضامنین ( کپی متن و ظهر کارت ملی مورد نیاز است)
۳ـ اصل و کپی کارت پایان خدمت .
۴ـ گواهی اشتغال بکار یا فیش حقوقی متقاضی با ذکر میزان حقوق.
۵ـ معرفی ضامن / ضامنین معتبر و مورد قبول بانک .
۶ـ اصل و کپی فیش حقوقی یا مستندات شغلی ضامنین .
۷ـ گواهی امضاء محضری متقاضی و ضامنین (در خصوص تسهیلات ۷ میلیون ریالی) پس از تائید بانک در خصوص ضامنین معرفی شده گواهی امضاء ضامنین به بانک ارائه شود .
۸ـ یک قطعه عکس متقاضی .
۹ـ پیش فاکتور خرید خودرو از یکی از نمایندگیهای مجاز تولید داخل
۱۰ـ سه عدد تمبر مالیاتی ( از بانک تهیه شود).
۱۱ـ اصل و کپی اسناد مالکیت ، کارت و بیمه نامه خودرو ( پس از تحویل خودروتوسط نمایندگی).

تذکرات :

۱- هنگام مراجعه به شعبه ارائه اصل کلیه مدارک جهت مطابقت با اصل الزامیست .
۲- اعطای تسهیلات به اشخاصیکه دارای تسهیلات بااقساط سررسید گذشته ومعوق و یا دارای سابقه چک برگشتی می باشند متعذر خواهد بود .

خرید خودرو جهت خودروهای فرسوده

شرایط و مقررات دریافت تسهیلات

- افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه نزد شعبه و ارائه فرم شماره ۱ صادره توسط نمایندگی های مجاز
- مبلغ تسهیلات حداکثر ۸۵۰ر۴۳۸ر۴۳ ریال و مبلغ یارانه ۱۵۰ر۵۶۱ر۶  ریال می‌باشد.
- سن متقاضی حداقل ۱۸ سال تمام .
- نوع عقد ، فروش اقساطی و مدت بازپرداخت آن حداکثر ۵ سال و به اقساط مساوی و ماهیانه (۶۰) قسط می‌باشد.
- متقاضی از زمان تحویل فرم شماره (۱) به بانک حداکثر ۱۰ روز جهت تکمیل پرونده و معرفی ضامن فرصت دارد درغیر اینصورت جهت واگذاری سهمیه به شخص دیگر از طرف نمایندگی اقدام خواهد شد.
از جانب

مدارک موردنیاز

۱- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی و ضامن
۲- اصل و کپی کارت پایان خدمت متقاضی
۳- معرفی ضامن معتبر و مورد قبول بانک
۴-گواهی امضاء محضری متقاضی و ضامن
۵- یک قطعه عکس متقاضی
۶- سفته حداقل به مبلغ اصل و سود تسهیلات ( از بانک تهیه شود )
۷- سه عدد تمبر مالیاتی ( از بانک تهیه شود )
۸- اصل و کپی اسناد مالکیت شامل : شناسنامه خودرو – سند خودرو و کارت خودرو ( پس از تحویل خودرو توسط نمایندگی )

تسهیلات مسکن بانک ملی

تسهیلات اعطایی مسکن انفرادی

تعریف :
به منظور اعطای تسهیلات اعتباری به خانواده های فاقد مسکن، شعب می توانند فقط در حوزه معاملاتی خود با رعایت مفاد این مبحث ودرچارچوب ضوابطی که در هر مقطع زمانی بوسیله اداره مرکزی تعیین و ابلاغ می شود به متقاضیانی که قصد احداث ساختمان در زمین ملکی یا واگذاری سازمان زمین شهری یا سازمان اوقاف یا سایر مراجع ذیصلاح را داشته باشند وهمچنین به کسانی که بخواهند واحد مسکونی خود را تکمیل و یا تجدیدبنا نمایند تسهیلات اعتباری در مراحل ساخت و واگذاری در قالب معاملات مشارکت مدنی ساختمانی و فروش اقساطی با رعایت کلیه شرایط و ضوابط مربوطه پرداخت نمایند

مدارک مورد نیاز:
۱- برگ درخواست تسهیلات مورد درخواست در مراحل ساخت و واگذاری طبق نمونه ۳۱۰۲
۲- فتوکپی پروانه ساخت یا گواهی عدم خلاف ساختمانی معتبر
۳- صورت برآورد هزینه های قابل قبول در معامله( شامل قیمت زمین،‌تهیه مصالح و هزینه های قابل قبول مثل امتیاز آب و برق طبق نظر ارزیاب مورد قبول بانک
۴- معرفی نامه آزادگان و جانبازان و خانواده محترم شهدا و مفقود الاثرها و اسراء از سوی بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیادهای جانبازان و آزادگان درصورتیکه متقاضی از افراد مذکور باشد.
۵- معرفی نامه سازمان متبوع در صورتیکه متقاضی از کارکنان دولت یا کارگران سایر مراجع باشد.
۶- گواهی حقوق و درآمد یا مقرری و عایدی متقاضی
۷- ارائه موافقت نامه وتائید یه کتبی سازمان زمین شهری درخصوص زمینهای واگذاری آن سازمان
۸- فتوکپی سند مالکیت ملک متقاضی یا قرارداد واگذاری زمین
۹- بیمه نامه وثایق و یا اموال که به نام و به نفع بانک صادرشده باشد.
۱۰- فاکتورها و صورت هزینه های انجام شده جهت تحقق معامله
۱۱- اصل برگ امضاء‌مسلم الصدور متقاضی درصورتیکه قرارداد در دفاتر اسناد رسمی منعقد شود
۱۲- فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه متقاضی و یک قطعه آخرین عکس متقاضی
۱۳- سایر مدارک و مجوزهایی که به اقتضاء‌نوع معامله بنظر مراجع تصویب کننده و پرداخت کننده تسهیلات اخذ و نگهداری آنها ضروری باشد

مدارک و مستنداتی که توسط بانک می بایست تهیه شود:
۱- آخرین صورتمجلس ارزیابی وثایق وتضمینات درصورتیکه مورد معامله قابل ترهین نباشد
۲- آخرین صورتمجلس ارزیابی هزینه های انجام شده و یا آورده غیرنقدی متقاضی
۳- مصوبه انجام معامله در مراحل ساخت و واگذاری ( مشارکت مدنی و فروش اقساطی)
۴- قرارداد منعقده مشارکت مدنی و فروش اقساطی ( در مرحله واگذاری سهم الشرکه بانک)
۵- یک نسحه از کلیه اسناد حسابداری وانتظامی وتعهدات از بدو انعقاد قرارداد تا مرحله واریز وتصفیه آن
۶- اطلاعات اخذ شده درباره متقاضی حسب مورد از طریق شعبه مربوطه
۷- صورتمجلس ارزیابی مراحل مختلف پیشرفت انجام امور ساختمانی متناسب با پرداخت سهم الشرکه بانک
۸-شماره حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز وتاریخ افتتاح آن

شرایط و مقررات عمومی:
۱- درمواردی که تسهیلات اعتباری موضوع مورد بحث بمنظور احداث بنای جدید پرداخت می گردد متقاضی و افراد تحت تکفل وی( همسر و فرزندان تحت تکفل وی باید فاقد واحد مسکونی بوده و درصورتیکه اعطای تسهیلات جهت توسعه، تکمیل و یا تجدیدبنای ساختمان مسکونی باشد درخواست کننده و افراد تحت تکفل وی نباید واحد مسکونی دیگری بجز ملکی که قصد توسعه، تکمیل یا تجدیدبنای آنرا دارند داشته باشند.
۲- چنانچه متقاضی تسهیلات مسکن انفرادی از کارکنان دولت باشد داشتن حداقل دوسال سابقه خدمت قابل قبول،‌ به گواهی اداره یا موسسه مربوطه و برای متقاضیان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی حداقل دوسال سابقه پرداخت بیمه به گواهی سازمان مذکور الزامیست
۳- بطورکلی زمین یا ملک مورد معرفی متقاضیان باید شهری، آزاد ، مفروز و بلامعارض ، ششدانگ و سهل البیع بوده و چنانچه زمین ملکی متقاضی است باید دارای سند مالکیت ثبتی و اگر زمینهای واگذاری سازمان زمین شهری است باید دارای قرارداد واگذاری سازمان مذکور باشد در مورد زمینهای استیجاری موقوفه نیز ارائه قرارداد اجاره معتبر الزامی است ، همچنین ملک زمین مورد معرفی می بایستی مجوزهای لازم جهت احداث یاتکمیل را دارا بوده و بطور کلی در شرایطی باشد که امکانات لازم جهت ترهین از سوی بانک وجود داشته یا فراهم آید.
۴- در مورد واحدهای مختلط مسکونی و تجاری انفرادی چنانچه متقاضی واجدشرایط دریافت تسهیلات انفرادی مسکن باشد اعطای حداکثر یک فقره تسهیلات مسکن صرفاً متناسب با هزینه لازم جهت قسمت مسکونی طبق ضوابط و مقررات بلامانع است و شریک حق واگذاری قسمت تجاری را بدون جلب موافقت قبلی بانک بهرصورت نخواهد داشت
۵- کلیه امور اجرایی مشارکت مدنی تا مرحله تکمیل بنا به عهده شریک می باشد
۶- حداکثر مدت مشارکت مدنی ساختمانی انفرادی ۱۸ ماه است.
۷- پس از انجام مشارکت مدنی ساختمانی واتمام بنا واحدها می توانند با اخذ گواهی پایان کار ساختمانی تمام یا قسمتی از سهم الشرکه بانک را باتوجه به اینکه فروش اقساطی آن بدون اخذ پیش دریافت مجاز می باشد با انعقاد قرارداد ً ۳۲۱۵ً (فروش اقساطی مشتمل برهن) به هزینه شریک از طریق فروش اقساطی به وی واگذار نموده و بهای فروش نقدی قیمت سهم الشرکه بانک به اضافه سود متعلقه به آن در مدت فروش اقساطی را به اقساط مساوی ماهیانه دریافت دارند. ضمناً در مورادی که بنابه عللی در پایان مدت مشارکت مدنی ارائه گواهی پایان کار ممکن نگردد ولی ملک احداثی آماده سکونت و بهره برداری باشد انجام معامله فروش اقساطی باستناد گواهی عدم خلاف معتبر بلامانع است. مشروط براینکه شریک تعهد نماید در ظرف مدت معقوله گواهی پایان کار مربوطه را اخذ و به بانک ارائه نماید.

مراحل انجام کار : زمان متوسط انجام فعالیت: ۹۴ دقیقه
۱- اخذ مدارک و بررسی اطلاعات
۲- بررسی درخواست انجام معامله
۳- تنظیم و ثبت قرارداد
۴- عملیات حسابداری
روابط عمومی بانک ملی ایران

تسهیلات اعطایی احداث مجتمع  های ساختمانی

تعریف :
تسهیلاتی است که بمنظور احداث و یا تکمیل مجتمع های مسکونی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط اعطاء می گردد . متقاضیان این گونه تسهیلات باید تعهد نمایند واحدهای مسکونی مورد احداث را پس از تکمیل با نظر بانک به فروش رسانده و یا سهم الشرکه بانک را به قیمت روز راساٌ خریداری نمایند و قدرالسهم به انضمام سهم سود بانک را حداکثر تا سررسید قرارداد واریز و تصفیه نمایند

مدارک مورد نیاز:
۱- برگ درخواست تسهیلات مورد درخواست در مراحل ساخت و واگذاری طبق نمونه ۳۱۰۲
۲- فتوکپی پروانه ساخت یا گواهی عدم خلاف ساختمانی معتبر
۳- صورت برآورد هزینه های قابل قبول در معامله ( شامل قیمت زمین،‌تهیه مصالح و هزینه های قابل قبول مثل امتیاز آب و برق طبق نظر ارزیاب مورد قبول بانک)
۴- معرفی نامه آزادگان و جانبازان و خانواده محترم شهدا و مفقود الاثرها و اسراء از سوی بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیادهای جانبازان و آزادگان درصورتیکه متقاضی از افراد مذکور باشد.
۵- معرفی نامه سازمان متبوع در صورتیکه متقاضی از کارکنان دولت یا کارگران سایر مراجع باشد.
۶- گواهی حقوق و درآمد یا مقرری و عایدی متقاضی
۷- ارائه موافقت نامه وتائید یه کتبی سازمان زمین شهری درخصوص زمینهای واگذاری آن سازمان
۸- فتوکپی سند مالکیت ملک متقاضی یا قرارداد واگذاری زمین
۹- بیمه نامه وثایق و یا اموال که به نام و به نفع بانک صادرکننده باشد.
۱۰- فاکتورها و صورت هزینه های انجام شده جهت تحقق معامله
۱۱- اصل برگ امضاء‌مسلم الصدور متقاضی درصورتیکه قرارداد دردفاتراسنادرسمی منعقد شود
۱۲- فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه متقاضی و یک قطعه آخرین عکس متقاضی
۱۳- سایر مدارک و مجوزهایی که به اقتضاء‌ نوع معامله بنظر مراجع تصویب کننده و پرداخت کننده تسهیلات اخذ و نگهداری آنها ضروری باشد

مدارک و مستنداتی که توسط بانک می بایست تهیه شود:
۱- مدارک و مستنداتی که توسط بانک می بایست تهیه شود
: ۱- آخرین صورتمجلس ارزیابی وثایق وتضمینات درصورتیکه مورد معامله قابل ترهین نباشد
۲- آخرین صورتمجلس ارزیابی هزینه های انجام شده و یا آورده غیرنقدی متقاضی
۳- مصوبه انجام معامله در مراحل ساخت و واگذاری ( مشارکت مدنی و فروش اقساطی)
۴- قرارداد منعقده مشارکت مدنی و فروش اقساطی (در مرحله واگذاری سهم الشرکه بانک)
۵- یک نسخه از کلیه اسناد حسابداری وانتظامی وتعهدات از بدو انعقاد قرارداد تا مرحله واریز وتصفیه آن
۶- اطلاعات اخذ شده درباره متقاضی حسب مورد از طریق شعبه مربوطه
۷- صورتمجلس ارزیابی مراحل مختلف پیشرفت انجام امور ساختمانی متناسب با پرداخت سهم الشرکه بانک
۸- شماره حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز وتاریخ افتتاح آن

شرایط و مقررات عمومی:
۱- مدارک ثبتی درمورد اشخاص حقوقی شامل اساسنامه ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها ، شرکت نامه (درخصوص شرکتهای غیرسهامی ) ، روزنامه ثبت شرکت ، روزنامه رسمی که آخرین تغییرات شرکت در آن درج شده باشد . آخرین صورت جلسه مجمع عمومی و روزنامه رسمی در مورد تعیین آخرین اعضاء هیات مدیره و صاحبان امضاء مجاز شرکت .
۲- سند مالکیت یا قرارداد واگذاری زمین یا قرارداد اجاره املاک موقوفه که معتبر باشد .
۳- جواز ساختمانی مجتمع مسکونی که مدت اعتبار آن منقضی نشده باشد .
۴- نقشه های ساختمانی اعم از نقشه های معماری ، محاسبات فنی و تاسیساتی محوطه سازی و نقشه کلی مجتمع
۵- گواهی عدم خلاف ساختمانی صادره شهرداری محل در مورد مجتمع های نیمه تمام
۶- جدول زمان بندی اجرای طرح ۷- برآورد کل هزینه های انجام شده و هزینه های لازم تا تکمیل طرح و نحوه تامین آن
۸- برآورد قیمت تمام شده هر واحد مسکونی
۹- شرایط و نحوه واگذاری واحدهای مسکونی پس ازتکمیل وپیش بینی قیمت فروش هر واحد مسکونی
۱۰- نحوه تامین مصالح مورد نیاز مجموعه و تعیین نوع ساختمانها از نظر مصالح (بتونی ، فلزی ، اسکلت آجری یا مخلوطی از آنها ) .

مراحل انجام کار : زمان متوسط انجام فعالیت: ۹۴ دقیقه
اخذ مدارک و بررسی اطلاعات
۲- بررسی درخواست انجام معامله
۳- تنظیم و ثبت قرارداد
۴- عملیات حسابداری

وام جعاله بانک ملی

تسهیلات اعطایی جعاله

تعریف :
جعاله عبارت است از التزام شخص (جاعل) یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین ، طبق قرارداد. طرفی که عمل را انجام می دهد عامل یا پیمانکار نامیده می شود.

مدارک مورد نیاز:
۱- برگ درخواست استفاده از تسهیلات جعاله که در آن نوع کار ، مورد مصرف تسهیلات درخواستی ، مدت انجام کار ، نحوه و مدت بازپرداخت وثایق و تضمینات قید شده باشد.
۲- مدارک ومجوزهای لازم بمنظور احرازمواردمصرف تسهیلات جعاله
۳- مدارک ومجوزهای لازم در مواقعی که تسهیلات جعاله برای اجرای طرحهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی انجام پذیرد.
۴- اطلاعات مربوط به مشخصات کارخانه سازنده و یا فروشنده اموال مورد معامله ، وسیله حمل ، حقوق گمرکی و هزینه نصب و سایر هزینه های قابل قبول.
۵- مجوزهای مربوطه در صورتیکه اموال مورد معامله وارداتی باشد.
۶- مدارک و اطلاعات مربوط به پیمانکار ( در صورت انعقاد قرارداد جعاله ثانوی)
۷- پیش فاکتور مربوط به خرید اموال موضوع معامله جعاله
۸- فتوکپی ( تطبیق شده با اصل ) سند مالکیت وثایق و تضمینات
۹- بیمه اموال موضوع ناشی ازقراردادجعاله به نفع بانک درصورت لزوم ۱۰
- فاکتور خرید اموال موضوع معامله جعاله
۱۱- بیمه نامه وثایق و تضمینات که به نفع و بنام بانک صادر شده باشد.
۱۲- صورت هزینه های مربوط به انجام جعاله
۱۳- سایر مدارک و مستنداتی که به نظر مرجع تصویب کننده یا شعبه اخذ آن ضروری است.
۱۴- مدارک لازم جهت تشکیل پرونده عمومی برای اشخاص حقیقی و حقوقی مدارک و مستنداتی که توسط بانک ملی می بایست تهیه گردد:
۱- آخرین صورتمجلس ارزیابی وثایق و تضمینات
۲- مصوبه انجام معامله جعاله
۳- قرارداد منعقده جعاله
۴- یک نسخه از کلیه اسناد حسابداری و انتظامی و تعهدات از بدو انعقاد قرارداد تا مرحله واریز و تصفیه

شرایط و مقررات عمومی:
۱- واحدها می توانند بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی ، بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان عامل یا عندالاقتضاء بعنوان جاعل مبادرت به جعاله نمایند.
۲- درصورتیکه اعطای تسهیلات از طریق جعاله برای اجرای طرحهای تولیدی یا خدماتی صورت گیرد طرح مورد قرارداد می بایست از لحاظ فنی ، مالی و اقتصادی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
۳- در مواردی که بانک جاعل باشد عامل می تواند با موافقت بانک انجام قسمتی از کار را به دیگری واگذاری نماید.
۴- تدارک مقدمات و تهیه مواد و مصالح و سایر لوازم مورد نیاز برای انجام عمل می تواند طبق قرارداد بر عهده جاعل یا عامل باشد.
۵- دریافت یا پرداخت قسمتی از مبلغ قرارداد جعاله بعنوان پیش دریافت و یا پیش پرداخت توسط واحدها مجاز می باشد . حداقل و یا حداکثر «پیش دریافت» و «پیش پرداخت» توسط اداره مرکزی تعیین می گردد.
۶- به مشتریانی که تمام بدهی خود را قبل از سررسید پرداخت می نمایند می توان به نسبت مدت باقیمانده تا سررسید تخفیف سود اعطا نمود حداقل و حداکثر میزان سود توسط اداره مرکزی تعیین می شود.

مراحل انجام کار : زمان متوسط انجام فعالیت: ۱۹۲ دقیقه
۱- اخذ مدارک و بررسی اطلاعات دریافتی از اداره اطلاعات اعتباری
۲- بررسی درخواست معامله و ارجاع آن به مراجع ذیربط
۳- تنظیم و ثبت قرارداد
۴- عملیات حسابداری
روابط عمومی بانک ملی ایران

  • Share on Facebook
  • Share on twitter
  • Share on Google Plus
bankbin
مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

bankbin

اخبار ارز Bankbin

اقتصادی Bankbin

بانک bankbin

“بانک سپه” برای چهارمین سال عامل “خرید تضمینی گندم” شد

"بانک سپه" برای چهارمین سال عامل "خرید تضمینی گندم" شد   مدير و سخنگوي پروژه خريد تضميني گندم و برنج بانک...

بانک بين bankbin